Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

            

            Projekt profilaktyczno - wychowawczy obejmujący realizację treści profilaktycznych 

połączonych  z zajęciami pozalekcyjnymi „Radość bycia razem”  jest realizowany
od września 2019r. w klasie 2a.

Celem projektu jest:

  • wyrabianie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • poznawanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu przez dzieci,
  • przeciwdziałanie naśladowaniu zachowań agresywnych, proponowanych przez telewizję, Internet i gry komputerowe,
  • poznawanie historii i kultury regionu,
  • integrowanie grupy rówieśniczej,
  • rozwój możliwości twórczego, aktywnego spędzania czasu z rówieśnikami.

            Podczas zebrania z rodzicami w kwietniu 2019r. zostały przedstawione
i zaakceptowane ogólne założenia programu. Wszyscy rodzice wyrazili zgodę na udział uczniów w tym projekcie.

            Dzięki zaangażowaniu jednej z mam - p. Katarzynie Kaczor,  udało się nawiązać współpracę z Salonem Orange - Rynek 14 w Gorlicach i otrzymać materiały promujące kampanię edukacyjną "Sieciaki.pl". Pozyskane materiały pozwoliły efektywniej zrealizować tematykę profilaktyczną - bezpiecznego korzystania z Internetu, gier komputerowych. Uczestnicy projektu z wielkim zaangażowaniem wykonywali kolejne zadania - misje
i pomagali Sieciakom w walce z Sieciuchami - zagrożeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z Internetu. Ze względu na ogromne zaangażowanie uczniów i zaciekawienie tą tematyką, dokonano modyfikacji programu i zwiększono liczbę zajęć promujących bezpieczeństwo w sieci.      

            W październiku uczniowie odwiedzili Zagrodę Edukacyjną "Skrawek Nieba" w Łosiu. Podczas zajęć prowadzonych przez pracowników ośrodka mogli poznać naszą małą ojczyznę - Beskid Niski; faunę i florę na tym terenie, zwyczaje mieszkańców związane z okresem jesieni, wykopkami. Wielką frajdą dla dzieci były zajęcia kulinarne - pieczenie ziemniaczanych chipsów, proziaków. Nie zabrakło także zabaw i gier rekreacyjnych. Dla wszystkich uczestników była to wspaniała zabawa.

            W listopadzie odwiedziliśmy Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Naszym celem było poznanie dawnych zajęć na pogórzańskiej wsi. Uczestniczyliśmy w warsztatach "Pogórzański etnodizajn". Każdy samodzielnie ozdobił ekologiczną torbę na zakupy. Zajęciom towarzyszyło zwiedzanie ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem dawnych prac.

Na zakończenie I części projektu dokonano ewaluacji zajęć. Wykonano prace plastyczne promujące zasady Netykiety.

            Uczniowie aktywnie spędzali wolny czas w grupie rówieśniczej, korzystając z oferty edukacyjnej, kulturalnej dostępnej w najbliższej okolicy. Umacniały się ich wzajemne, pozytywne relacje. Grupa jeszcze bardziej zintegrowała się poprzez wspólną zabawę i pracę. Dzieci poszerzyły swoje wiadomości z zakresu historii i kultury wsi Pogórza.

Pierwsza część programu "Radość bycia razem" została pozytywnie oceniona przez samych uczestników.

GALERIA

Copyright © 2023 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.