Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Chcemy przedstawić wam nasz projekt pod hasłem

„Czy znasz różnorodność biologiczną”.

 

Projekt odbył się 20 maja na małej sali gimnastycznej. W pierwszej części przedstawiłyśmy  ciekawostki przyrodnicze. W drugiej części odbył się konkurs „Awantura o szóstkę” przygotowany dla uczniów klas pierwszych gimnazjalnych.

Uczniowie współdziałając w zespole, prezentowali swoją wiedzę i umiejętności. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu klasowego były oceny celujące  z biologii .

 

Czytaj więcej...

Chcemy przedstawić wam prezentację multimedialną ze szkolnego konkurs u Wiedzy o Człowieku pod hasłem „Awantura o szóstkę” dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

 

Konkurs odbył się 20 maja i  był przeprowadzony na zasadzie współzawodnictwa pomiędzy klasami. Pytania były prezentowane w formie multimedialnej i zawierały wiadomości

 i umiejętności, również wykraczające  poza podstawę programową.

Uczestnikami byli uczniowie klas II gimnazjalnych. Uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy. Nagrodą dla uczestników zwycięskiej drużyny była ocena celująca z biologii.

Konkurs prowadziły; laureatka  Małopolskiego Konkursu Biologicznego Sylwia Radzik z klasy IIIc i finalistka  Małopolskiego Konkursu Biologicznego Dominika Dziuban z klasy IIIa. Konkurs i ciekawostki dotyczące człowieka przygotowali uczniowie z koła biologicznego pod kierunkiem Teresy Koczery.

 

Czytaj więcej...

Małopolski Konkursu Biologiczny dla uczniów gimnazjów

 

finaliści i laureaci

 

 

 

 Nauczyciel przygotowujący ; Teresa Koczera

 

Rok szkolny; 2003/2004

                   Laureat; Michał Górecki

                   Finalista;  Miłosz Przybyłowicz

                   Finalistka; Urszula Kożuch   

                   Finalistka; Diana Buś

 

Rok szkolny; 2004/2005

                   Laureat; Patryk Kusek

                   Finalista;  Michał Stec

                   Finalistka; Paulina Sawiuk   

 

Rok szkolny; 2005/2006

                   Finalistka; Kinga Wencel

 

 

Rok szkolny; 2007/2008

                  Laureatka; Weronika Kosiba

                  Laureat;  Wojciech Przybycień

                  Finalistka; Zuzanna Ślusarz

 

 

Rok szkolny; 2008/2009

                   Laureatka; Michał Płatek

                   Laureat;  Piotr  Przybycień

                   Laureatka; Zuzanna Ślusarz

  

 

Rok szkolny; 2009/2010

                   Laureat; Gruszkowski Dominik

                   Laureatka; Dziuban Agnieszka

                   Finalistka; Petryniak Justyna

                   Finalistka; Leśniak Aleksandra

                   Finalista; Radosław Knych

 

 

Rok szkolny; 2010/2011

                   Laureatka; Sroczyk Ewa

                   Laureatka; Ewelina Galas

                  

 

Rok szkolny; 2011/2012

                  

                 Finalistka; Martyna Dziedziak,    

                 Finalista; Kamil Wójtowicz

                 Finalistka; Karolina Gościmińska,

                 Finalista; Norbert Kania

 

Rok szkolny; 20011/20012      Małopolski  Konkurs Przyrodniczy

                                                    dla uczniów Szkół Podstawowych

 

                  Laureat ; Szymon Piechowski  

 

 

Rok szkolny; 2012/2013

                   Laureatka; Zofia Kachlik

 

Rok szkolny; 2013/2014

                   Finalista; Zabierowski Jan   

             Finalista; Piechowski Szymon   

             Finalistka; Barzyk Karolina   

                   Finalistka; Batory Aleksandra

                  

 

 

 

Małopolski  Konkurs  Biologiczny  dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2014-2015

Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 13 uczniów.

Etap rejonowy odbędzie się 16 stycznia 2015 r.

Trzymajcie kciuki!

Z klasy IIIa

Bogdan Klaudia

Ciuła Aleksandra

            Korpacki Błażej

Zabierowski Jan

Dziuban Dominika

Sendecki Dominik

 

Klasa IIIb

             Piechowski Szymon                      

             Pachana Maciej

             WęgrzynMateusz

             Słyś Sara

 

Klasa IIIc

           Radzik Sylwia

           Pilch Paulina

           Skwarczewska Paulina

 

Czytaj więcej...

 Etapy doświadczenia biologicznego:

 

 

Doświadczenie (eksperyment) jest metodą badania organizmu lub zjawiska (procesu) i kontrolowanych warunkach, mająca na celu odpowiedź na postawione wcześniej pytanie

Sformułowanie problemu badawczego

Problem badawczy może mieć formę pytania, które stawiamy sobie przed rozpoczęciem doświadczenia. Powinien być jasno i prosto sformułowany i może zaczynać się od słów: Dlaczego…? W jaki sposób…? Od czego zależy…? Czy ....?Jak ....?Czy .... wpływa na ....?Czy istnieje wpływ ..... na ........?Czy istnieje zależność między … , a ....?Jaki jest wpływ ... na...?lub w postaci równoważnika zdania: Wpływ .... (czegoś) na ... (coś),Badanie przebiegu......,Zależność między ...., a ....,Wykrywanie .... w.....,
Oznaczanie zawartości .... w ....

Odpowiedź na nasze pytanie uzyskujemy w wyniku przeprowadzenia doświadczenia. Nazwa badanego organizmu oraz zmieniany czynnik muszą być zawarte w pytaniu

Czy światło wpływa na wzrost i barwę roślin? 

Sformułowanie hipotezy

Hipoteza to założenie oparte na prawdopodobieństwie, wyraża nasze przypuszczenie, co do wyniku eksperymentu. Jest próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w problemie badawczym. Hipoteza może być prawdziwa lub nieprawdziwa. Sprawdzamy ją, prowadząc obserwacje, pomiary i doświadczenia.
Hipoteza sformułowana jest zawsze w formie zadania oznajmującego.
(Coś) ......................... wpływa na ...................... (coś).
W ............................. znajduje się ................................
Im ........................ tym ..............................
Światło wpływa na wzrost i barwę roślin lub Światło nie wpływa na wzrost i barwę roślin.

3. Zaplanowanie doświadczenia - ustalenie materiałów, odczynników, przyrządów, które zostaną wykorzystane podczas doświadczenia

Dwie jednakowe rośliny, np. pelargonie (tzn. w tym samym wieku, o podobnej wielkosci i pokroju), pudełko tekturowe, woda

- zaplanowanie zestawu doświadczalnego i  kontrolnego – w zestawie doświadczalnym
   dokonujemy zmiany (obecność lub brak badanego czynnika, natężenie czynnika), zestaw kontrolny stanowi układ odniesienia

Próba kontrolna:Pelargonia ustawiona na parapecie okiennym w temperaturze pokojowej


Próba badawcza:Pelargonia osłonięta pudełkiem tekturowym, ustawiona na parapecie okiennym w temperaturze pokojowej


 - ustalenie liczby powtórzeń – dzięki sprawdzaniu  hipotezy na próbie statystycznej unikamy przypadkowych wyników( powtarzamy doświadczenie wiele razy)

- określenie czasu przebiegu doświadczenia
Miesiąc

- ustalenie sposobu odnotowywania wyników

   Planujemy co najmniej dwa zestawy: doświadczalny i  kontrolny. W zestawie doświadczalnym działa sprawdzany  przez nas czynnik, w zestawie kontrolnym zaś czynnik ten nie  działa. Zestaw kontrolny służy więc do porównania wyników doświadczenia. Jest to konieczne, aby móc wykluczyć przypadek i uzyskać pewność, że zmianę wywołał badany   czynnik. Każdy zestaw budujemy w ten sam sposób: używamy tego samego materiału biologicznego i takich  samych przyrządów potrzebnych do wykonania doświadczenia.

4. Przeprowadzenie doświadczenia  Montujemy zestaw doświadczalny i kontrolny.  Dokonujemy obserwacji oraz pomiarów, jeśli wymaga tego  hipoteza

Podlewaj obydwie rośliny taką samą ilością wody dwa razy w tygodniu. Przez miesiąc obserwuj wygląd roślin co kilka dni; notuj spostrzeżenia.

5. Zanotowanie spostrzeżeń   Spostrzeżenia to dokumentacja obserwacji i  eksperymentu.  Może nią być na przykład opis zmian zachodzących w  roślinach, na których przeprowadzamy doświadczenie.  Dokumentowania i zapisywania wyników badań – zwykle dokonuje  się w postaci tabeli, która ułatwi zebranie i uporządkowanie wyników badań.
     Ważne jest poprawne konstruowanie tabel, czyli:
      • adekwatne do zawartości tabeli zatytułowanie jej i umieszczenie tytułu nad tabelą
      • zaplanowanie tabeli zgodnie z zasadami konstruowania tabeli  (kolumny i wiersze powinny mieć nagłówki informujące o zawartości tytułowanych komórek)
      • właściwe wpisywanie danych do tabeli – porównywane dane powinny znajdować się w wierszach jeden pod drugim.

Roślina z próby kontrolnej rośnie prawidłowo, jej pędy są zwrócone ku światłu, liście charakteryzują się ciemnozieloną barwą. Roślina z próby doświadczalnej nie rośnie prawidłowo, jest wątła, wydłużona, w miarę upływu czasu jej liście żółkną i zaczynają usychać. Roślina zamiera.

6. Opracowanie wyników     Jeśli dokonaliśmy pomiarów, to niezbędne mogą się okazać obliczenia matematyczne, na przykład do określenia  wartości  średniej arytmetycznej czy udziału   procentowego lub do przedstawienia informacji za pomocą   diagramów. Dzięki temu łatwiej dostrzec prawidłowości  biologiczne. Opis musi być na tyle dokładny, by możliwe   było powtórzenie doświadczenia. Dane z tabeli można przetworzyć na odpowiednią formę wykresu  ułatwiającą analizę zmian i porównywanie wyników itp.

 7. Sformułowanie wniosku
  Na podstawie wyników badań i obserwacji formułujemy  wniosek, czyli uogólnienie.   Należy pamiętać, by wniosek był odpowiedzią na pytanie   zawarte w problemie badawczym oraz wynikał bezpośrednio z informacji zebranych w doświadczeniu.  Może być powtórzeniem zdania oznajmującego  sformułowanego jako hipoteza.

 
Światło jest niezbędne do prawidłowego wzrostu


8. Weryfikacja hipotezy   Teraz możemy ocenić, czy hipoteza, którą postawiliśmy na
    początku doświadczenia, była prawdziwa. Jeśli nasze pierwotne założenie okazało się błędne, musimy  znaleźć inne. Montujemy więc nowe zestawy i sprawdzamy kolejną hipotezę.

 

 

 

 

 

PrzykładProblem badawczy: Czy obecność w glebie soli mineralnych wpływa na wzrost i rozwój
roślin?


Hipoteza: Sole mineralne są niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.
Obiekt badań: nasiona pszenicy


Materiał: 2 skrzynki z jednakową ilością gleby, woda destylowana, wodny roztwór soli
mineralnych np. azotanów, zlewka do podlewania, linijka


Próba kontrolna: do jednej ze skrzynek wysiewamy 30 nasion pszenicy i podlewamy
woda destylowaną bez azotanów


Próba badawcza: Zmieniamy jeden z czynników-zwykle ten o który pytamy.

 Do drugiej skrzynki wysiewamy 30 nasion pszenicy i podlewamy wodnym roztworem azotanów.


Ważne jest aby pozostałe parametry w obu skrzynkach były takie same: np. natężenie
światła, ilość wody użyta do podlewania, częstość podlewania, temperatura itp. !


Obserwacje: po kilku dniach obserwujemy wzrost siewek porównując wyniki w obu
próbach.( można zmierzyć średnią długość siewki w każdej ze skrzynek)


Wniosek: Wzrost siewek w glebie z solami mineralnymi jest intensywniejszy.

 Nasza hipoteza potwierdziła się.

 

 

Zmiana koloru kwiatów

 

Koło biologiczne

 

Na zajęciach koła rozwijamy swoje zainteresowania;

·        Przygotowujemy prezentacje i testy w oparciu o zdobyte materiały i programy komputerowe.

·        Wykonujemy  plansze dydaktyczne, krzyżówki, foliogramy wzbogacając pracownię biologiczną.

·        Opiekujemy się hodowlą rybek akwariowych.

·        Oznaczamy  gatunki roślin – wykonują zielniki.

·        Rozwijamy  techniki mikroskopowania wykonując własne preparaty- zajęcia z mikroskopami.

·        Przygotowujemy się do konkursów np. „Awantura o szóstkę”, konkursy kuratoryjne.

·        Przygotowujemy projekty gimnazjalne

·        Wyjeżdżamy na wystawy np. do Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, „Human Body „ w Krakowie.

·        Jako członkowie LOP wspieramy działania proekologiczne;

1.     całoroczną zbiórkę makulatury pod hasłem „Chrońmy lasy…”

2.      zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów ,

3.     ogólnopolska akcję zbiórki plastikowych zakrętek  z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci 

4.     zbiórkę zużytych telefonów komórkowych.

 

 

 

Copyright © 2023 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.