Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach innowacji pedagogicznej

 Bliskie spotkania z regionem

prowadzonych od 01.09.2016 – 23.06. 2017r.

 

RODZAJ INNOWACJI:

Innowacją pedagogiczną metodyczno – organizacyjną Bliskie spotkania z regionem objętych  jest 25 uczniów kl. IIIc Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

 

AUTOR:

Renata Foryś – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu.
 2. Rozbudzanie zainteresowania historią rodzinnej miejscowości i regionu.
 3. Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
 4. Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów.
 5. Poznanie codziennych zajęć, warunków życia oraz zawodów dawnych mieszkańców regionu.
 6. Umożliwienie kreatywnego uczestnictwa w życiu środowiska rodzinnego, szkolnego i lokalnego.
 7. Kształtowanie więzi emocjonalnych z miejscem swojego pochodzenia oraz postawy szacunku i odpowiedzialności dla dziedzictwa kultury lokalnej i regionalnej.
 8. Wyzwalanie aktywności twórczej i wrażliwości estetycznej.

 

 

W okresie od 01.09.2016r. do 23.06.2017r. uczniowie:

 

 • zwiedzili Ratusz Miejski w Gorlicach i przeprowadzili wywiad z burmistrzem,
 • uczestniczyli w wycieczce do Ośrodka Edukacyjnego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej,
 • realizowali program „Przyjaciel Parku Narodowego”,
 • odbyli spacer po mieście w poszukiwaniu miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia z przeszłości naszego miasta,
 • uczestniczyli w lekcji muzealnej „Początki Gorlic” w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach,
 • uczestniczyli w wycieczce do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku połączonej z warsztatami edukacyjnymi „Tradycyjne Ozdoby Bożonarodzeniowe”,
 • brali udział w zajęciach edukacyjnych „Skarby Ziemi regionu gorlickiego”,
 • wykonali klasową podłaźniczkę oraz tradycyjne ozdoby opłatkowe,
 • prezentowali swoje umiejętności podczas spotkania noworocznego /”Kolędowanie z gwiazdą”/,
 • uzupełniali teczki „Edukacja regionalna”, w których gromadzili materiały edukacyjne, broszury, biuletyny, książki itp. dotyczące ziemi gorlickiej,
 • obejrzeli wystawę prac szydełkowych „Dawne zajęcia naszych babć”,
 • brali udział w wycieczka połączonej z kuligiem w Stadninie Koni w Regietowie,
 • uczestniczyli w wycieczkach do Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku - udział w warsztatach „Mały Artysta” oraz do Zagrody Maziarskiej w Łosiu - udział w warsztatach „Ludowy Print”,
 • odbyli spacer po Gorlicach w poszukiwaniu instytucji kulturalnych oferujących atrakcyjne formy aktywności dla małych gorliczan,
 • uczestniczyli w klasowym konkursie wiedzy o regionie,
 • przygotowali prezentację oraz uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu innowacji.

 

      W celu realizacji zadań ujętych w innowacji pedagogicznej uczniowie posługiwali się współczesnymi technologiami informacyjnymi służącymi utrwalaniu i dokumentowaniu podejmowanych przedsięwzięć /cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, zestaw komputerowy/. Tworzyli krótkie formy wypowiedzi, przeprowadzali wywiad.

    Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Gorlic i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek oraz pozyskiwaniu sponsorów materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

    Ewaluacja działań  innowacji była realizowana na bieżąco. W czerwcu 2017 roku przygotowali prezentację oraz uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu innowacji. Przeprowadzano również badania ankietowe  dla rodziców i uczniów dotyczące trafności i skuteczności podejmowanych działań.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i elektronicznej udostępnianej dzieciom i ich rodzicom  odzwierciedlało bieżącą realizację zadań.

GALERIA

    W dniu 24 maja uczniowie kl. IIIc uczestniczyli w pieszej wycieczce po Gorlicach. Celem zajęć było wskazywanie form aktywnego wypoczynku i sposobów na nudę poprzez udział w zajęciach oferowanych przez  miejskie instytucje kulturalno – oświatowe.

        Pierwsze kroki skierowali do Dworu Karwacjanów, w którym obejrzeli niezwykle ciekawą wystawę fotograficzną gorlickiego fotografika i artysty Roberta Huka  FIAT LUX. DZIEŃ PIERWSZY. (NIECH SIĘ STANIE ŚWIATŁOŚĆ).

Kolejną instytucję, którą obejrzeli był Dom Polsko – Słowacki a w nim wystawę Zabytek? Skaranie boskie! autorstwa Józefa Steca, artysty – plastyka z Nowego Sącza. Kierując się ku dzielnicy Zawodzie przystanęli jeszcze chwilę przy Młodzieżowym Domu Kultury, który do swych podopiecznych adresuje szereg atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych.

FOTOGALERIA

Renata Foryś

 

 

 

    

W dniu 6 kwietnia na terenie Zagrody Maziarskiej w Łosiu uczniowie uczestniczyli w warsztatach "Ludowy Print" inspirowanych tradycyjnym  wzornictwem oraz ręcznie drukowanymi tkaninami. Uczniowie zapoznali się

z  elementami  graficznymi, z których składały się dawne ludowe wzory (kropki, kreski, linie itp.). W trakcie zajęć uczestnicy poznali sposoby starego drukowania tkanin (oglądając, narzędzia do druku, tkaniny, wzorniki). Wykorzystując powszechny, najbardziej archaiczny znak: kropkę, za pomocą odpowiednich stempli tworzyli własne indywidualne wzory na kawałku płótna, które stały się oryginalną pamiątką z pobytu w muzeum.

GALERIA

W dniu 30 marca uczniowie klasy IIIc uczestniczyli w wycieczce do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku.

 Celem wyjazdu było obejrzenie kolekcji rzeźb ludowych oraz udział w warsztatach artystycznych. Podczas zajęć edukacyjnych dzieci wykonywały figurki i płaskorzeźby z masy solnej zabarwionej naturalnymi barwnikami, takimi jak kakao i kurkuma. Wszystkie prace tematycznie związane były ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, Wśród figurek znalazły się więc baranki, zajączki, kurczaczki i pisanki.

GALERIA

23 stycznia w naszej klasie obejrzeliśmy wystawę prac szydełkowych, których autorką jest prababcia naszej koleżanki pani Zofia Tarsa. Podziwialiśmy misternie zrobione serwetki, bałwanki i aniołki. Organizatorka wystawy, pani Aneta Tarsa opowiedziała nam o pasji szydełkowania swojej babci. Byliśmy ciekawi, jak za pomocą szydełka i włóczki powstają niezwykłe dzieła, dlatego nasza wychowawczyni pokazała nam podstawowy ścieg łańcuszkowy.

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się też, że w pobliskiej Bobowej powstają znane

w całej Europie tzw. koronki klockowe.

Zajęcia bardzo nam się podobały i na pewno niektórzy z nas poczynią dalsze kroki w zgłębianiu tajników szydełkowania.

 

Uczniowie kl. IIIc

GALERIA

 

W dniu 8 grudnia 2016 roku byliśmy na wycieczce w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku. Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy opowiadania o dawnych sposobach strojenia pogórzańskich chałup przed Godnimi Świętami czyli Bożym Narodzeniem.

Dowiedzieliśmy się, że zanim na ziemie polskie zawitała choinka, Pogórzanie zawieszali u powały tzw. „podłaźniczkę” czyli gałązki jedliny lub wierzchołek jodełki obrócony szczytem w dół. Przyozdabiano ją wycinankami z opłatka nazywanymi „światami” i „wilijkami”. Czasem w chałupach wieszano też pająki wykonane ze słomy i kolorowych papierków. Niekiedy przynoszono z lasu jemiołę.

Kolejnym etapem naszej wycieczki był udział w warsztatach wykonywania  ozdób na pogórzańską „podłaźniczkę” oraz innych tradycyjnych ozdób choinkowych z papieru i orzechów.

Czas minął nam niezwykle miło ale bardzo szybko. Każdy zabrał ze sobą  wykonane własnoręcznie „światy”, papierowe ptaszki, wiewiórki, aniołki i gwiazdy. Ozdobią one choinki w naszych domach.

Uczniowie kl. IIIc

 GALERIA

 

 

Uczniowie klasy III c uczestniczyli w realizacji  programu edukacyjnego  „Przyjaciel Parku Narodowego”.  Realizowany on jest od 2015 roku na terenie małopolskich parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Ojcowskiego oraz Tatrzańskiego.

Głównym celem programu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw społecznych i ekologicznych. A ponadto: rozwijanie wiedzy o przyrodzie ze szczególnym zaakcentowaniem świata roślin i zwierząt, kształtowanie więzi

z konkretnym parkiem narodowym, wyrażających się dbałością o środowisko naturalne, wzmacnianie prawidłowych zachowań względem przyrody oraz

kreowanie pozytywnego obrazu obszarów chronionych.

Podstawowym elementem programu jest książeczka z zadaniami aktywizującymi, którą uczniowie otrzymali w trakcie wycieczki w Ośrodku Edukacyjnym w Krempnej w dniu 30 września 2016 roku.

Zadaniem uczniów było:

- odwiedzić park narodowy
- rozwiązać wybrane zadania z książeczki
- wziąć udział w przynajmniej jednej aktywności oferowanej przez park
- złożyć przysięgę dbania o przyrodę i dzielenia się swoją wiedzą z innymi.

Po wykonaniu powyższych zadań każdy uczestnik programu otrzymał pamiątkowy dyplom i odznakę „Przyjaciela Parku Narodowego”.

 

  

W dniu 24 listopada udaliśmy się na zajęcia edukacyjne do Muzeum Regionalnego PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Celem wycieczki  było poznanie początków naszego miasta. Na małą chwilę przenieśliśmy się w bardzo odległe czasy i zdobyliśmy wiele ciekawych  informacji.

Zapraszamy do ciekawej lektury.

Gorlice zostały założone u zbiegu Ropy i Sękówki około 1354 roku przez kupca  i bankiera  Dersława I Karwacjana na mocy przywileju wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego. Wcześniej istniała tu osada otoczona drewnianą palisadą. Usytuowana ona była na obecnym placu Dworzysko. Nad Ropą funkcjonował młyn. Pierwszy drewniany gorlicki  kościółek był pod wezwaniem Świętego Mikołaja i znajdował się w pobliżu obecnego cmentarza.

Wraz z nadaniem przywileju utworzenia miasta, Gorlice otrzymały herb Karwacjana -  Zadora. Przedstawiał on głowę czarnego lwa z pięcioma językami ogniowymi na granatowym tle.

W tym czasie ludność zajmowała się  się rzemiosłem  i handlem. Płóciennicy, sukiennicy, szewcy, krawcy, piekarze, browarnicy wytwarzali  i sprzedawali swoje wyroby. W obecnej części Gorlic nad rzeką Ropą  na skarpie zwanej Blichem niegdyś blichowano lniane płótna.

W miejscu przy ulicy Krętej usytuowany był kiedyś bardzo wysoki drewniany słup z pojemnikiem na czarną maź, którą podpalano w sytuacjach, kiedy pod miasto zbliżał się wróg. Później w dowód wdzięczności za ocalenie życia części mieszkańców  w czasie najazdu szwedzkiego /1657r./ postawiono tu Kapliczkę Matki Boskiej. Jest to najstarsza kapliczka w mieście.

W maju 2017 roku będą odbywały się tu uroczystości w 360 rocznicę  tragicznych  wydarzeń z przeszłości naszego miasta.

Herb Gorlic zmieniał się z biegiem stuleci. Obecnie jest to żółta sylweta lwa na niebieskim polu trzymającego w łapach klucze.

 

GALERIA

 

 

-         Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?

 

-         W szkole podstawowej lubiłem chemię, a w szkole średniej matematykę.

 

-         Jaka jest Pana ulubiona zabawa z dzieciństwa?

 

-         Jazda na rowerze.

 

-         Co Pan robi w wolnych chwilach?

 

-         Staram się spędzać czas ze swoją rodziną. Oprócz tego zajmuję się ogrodem.

 

-         Czy w przeszłości grał Pan na jakimś instrumencie?

 

-         Tak, grałem na gitarze w zespole.

 

-         Jakie jest Pana hobby?

 

-         Właśnie gra na gitarze.

 

-         Jakie imię nosi Pana najlepszy kolega z dzieciństwa?

 

-         Damian.

 

-         Czy wierzy Pan w świętego Mikołaja?

 

-         Staram się wierzyć, skoro do mnie przychodzi i przynosi prezenty.

 

-         Czy jest Pan zadowolony ze swojej pracy?

 

-         Tak, jestem zadowolony z pełnionej funkcji.

 

-         Czy praca bywa dla Pana czasem stresująca?

 

-         Tak, czasami bardzo. Staram się ten stres opanować, spędzając czas z moimi dziećmi.

 

-         Co jeszcze chciałby Pan zrobić w naszym mieście?

 

-         Głównie chciałbym rozładować korki na ulicach, a także rozbudować ścieżki pieszorowerowe i doposażyć place zabaw.

 

-         Czy w Gorlicach powstanie góra saneczkowa?

 

-         A czy jest taka potrzeba? Czy chcielibyście?

 

-         Taaaaak.

 

-         W takim razie warto się nad tym zastanowić.

 

-         Gdyby złapał Pan złotą rybkę, o co by Pan poprosił?

 

-         O to, aby wszyscy byli zdrowi, żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie.

 

-         Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

 

 

 

-         Ja również Wam dziękuję i życzę wspaniałych ocen i spełnienia dziecięcych marzeń.

 

 

 

W ramach innowacji pedagogicznej uczniowie klasy IIIc wybrali się na wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Najpierw uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na terenie ośrodka oglądając film i dioramy czterech pór roku ukazujące rośliny i zwierzęta parku. Następnie wyruszyli w teren ścieżką edukacyjną „Kiczera”. Atrakcyjną dla dzieci formą zajęć było wyszukiwanie naturalnych okazów przyrodniczych  parku i fotografowanie ich w drewnianej ramie, tak aby powstał naturalny obraz. Ostatnim przystankiem pieszej wędrówki była leśna polana, a   na niej przygotowane  ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek.

GALERIA

 

Zbliża się listopad  - miesiąc, w którym szczególnie wspominamy i modlimy się za zmarłych. Dlatego w dniu 27 października wybraliśmy się w poszukiwaniu miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia z przeszłości naszego miasta, aby zapalić tam symboliczne znicze. Najpierw udaliśmy się pod pomnik „Smutne twarze” przy rzece Ropie, miejsce rozstrzelania Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej. Następnie przeszliśmy pod „Szklarczykówkę”, dawną siedzibę Gestapo. Kolejnym miejscem, gdzie się zatrzymaliśmy, był Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej przy ulicy Hallera, a następnie Cmentarz nr 91 na wzgórzu Korczak. W drodze powrotnej weszliśmy na dziedziniec Urzędu Miasta. Znajduje się tam tablica upamiętniająca rozstrzelanie czworga dzieci nieustalonej tożsamości w czasie II wojny światowej.

 

 

Uczniowie kl. IIIc

     W dniu 15 września 2016 roku uczniowie kl. IIIc Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach pod opieką wychowawczyni Renaty Foryś udali się na wycieczkę do Urzędu Miasta. Podczas zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez panią Krystynę Jachyrę - Szurę  spotkali się z Burmistrzem Gorlic Panem Rafałem Kuklą, z którym przeprowadzili interesujący wywiad. Kolejnym niezwykłym przeżyciem  dla uczestników wycieczki było wyjście na wieżę ratuszową i możliwość podziwiania  i fotografowania pięknej panoramy Gorlic. Wiele radości sprawiło również dzieciom zwiedzanie sali obrad radnych miejskich i sali ślubów. Uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni i pełni wrażeń, którymi z pewnością podzielą się ze swoimi najbliższymi.

 

GALERIA

Renata Foryś

Sprawozdanie z realizacji działań w ramach innowacji pedagogicznej

 Bliskie spotkania z regionem

prowadzonych od 01.09.2015r. – 24.06.2016r.

 

RODZAJ INNOWACJI:

Innowacją pedagogiczną metodyczno – organizacyjną Bliskie spotkania z regionem objętych  jest 24 uczniów kl. IIc Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach.

AUTOR:

Renata Foryś – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

 

W okresie od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. uczniowie:

         uczestniczyli w dwóch wycieczkach do Skansenu Wsi Pogórzańskiej  w Szymbarku połączonych z warsztatami edukacyjnymi „Len – złoto z polskich pól”, „W pogórzańskiej zagrodzie” /23.10.2015, 12.11.2015/,

         brali udział w wycieczkach do Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego, podczas której fotografowali wybrane obiekty i przyrodę oraz tworzyli swobodne teksty /29.10.2015, 06.2016/,

         uczestniczyli w wycieczce w poszukiwaniu Miejsc Pamięci Narodowej oraz pod Krzyż Powstańców na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach  /30.10.2015/,

         uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z pracownikiem Nadleśnictwa Gorlice            nt. „Fauny i flory Beskidu Niskiego” /05.11.2015/,

         uczestniczyli w warsztatach kulinarnych podtrzymujących dawną grudniową tradycję wypiekania gorlickich mikołajów /08.12.2015/,

         wykonali ozdoby choinkowe, które eksponowano na choince na gorlickim rynku   /grudzień 2016/,

         uczestniczyli w wycieczce po Gorlicach „Śladami Ignacego Łukasiewicza”, tworzyli dokumentację fotograficzną, tworzyli krótkie teksty, /03.02.2016/

         uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum PTTK w Gorlicach związanej z życiem i działalnością Ignacego Łukasiewicza oraz przetwórstwem ropy naftowej, tworzyli krótkie teksty /15.02.2016/,

         brali udział w warsztatach rękodzieła ludowego i wykonywali  palmy oraz baranki wielkanocne /14.03.2016, 22.03.2016/,

         uczestniczyli w spotkaniu z panem Piotrem Firlejem, przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” - zajęcia edukacyjne dotyczyły projektu ochrony gatunkowej podkowca małego /27.04.2016/,

         obejrzeli pokaz sztuki rzeźbiarskiej prowadzony przez artystę ludowego –pana Andrzeja Dybisza, przeprowadzali wywiad /31.05.2016/,

         obejrzeli wystawę „POGÓRZANIE I SĄSIEDZI”, na której zaprezentowano stroje kobiece i męskie noszone na wsi, na co dzień oraz na ważniejsze uroczystości kościelne i rodzinne - oficyna dworska przy Kasztelu  w Szymbarku   /01.06.2016r/

         uzupełniali teczki „Edukacja regionalna”, w których gromadzone są materiały edukacyjne, broszury, biuletyny, książki itp. dotyczące ziemi gorlickiej,

         uczestniczyli w konkursach dotyczących pielęgnowania tradycji i zwyczajów organizowanych przez GCK, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów: Gorlicka Szopka Bożonarodzeniowa, Małopolska Marzanna, Plastyki Obrzędowej na Pisankę Wielkanocną.

         uczestniczyli w klasowym konkursie wiedzy o regionie /21.06.2016/

 

     W celu realizacji zadań ujętych w innowacji pedagogicznej uczniowie posługiwali się współczesnymi technologiami informacyjnymi służącymi utrwalaniu i dokumentowaniu podejmowanych przedsięwzięć /cyfrowy aparat fotograficzny, dyktafon, zestaw komputerowy/. Tworzyli krótkie formy wypowiedzi, przeprowadzali wywiad.

 Ponadto uczniowie i ich rodzice byli informowani i zachęcani do udziału w imprezach okolicznościowych organizowanych przez instytucje wspierające kulturę na terenie Gorlic i okolic. Rodzice aktywnie włączyli się w realizację działań innowacyjnych poprzez pomoc w organizowaniu wycieczek oraz pozyskiwaniu sponsorów materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

    Ewaluacja działań  innowacji w okresie od 01.09.2015r. do 24.06.2016r. była realizowana na bieżąco.  Prowadzenie dokumentacji fotograficznej  i elektronicznej udostępnianej dzieciom i ich rodzicom  odzwierciedlało bieżącą realizację zadań.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

   

    

 

   

 

     Zakres działań innowacji pedagogicznej obejmuje między innymi tematykę przyrodniczą i ekologiczną związaną z najbliższym środowiskiem. Zakłada ona cykl zajęć edukacyjnych w terenie, między innymi w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach. Cele główne takiej formy zajęć to doskonalenie umiejętności redagowania krótkich form wypowiedzi nt. parku, doskonalenie umiejętności posługiwania się współczesnymi nośnikami technologii komunikacyjnej, kształtowanie postawy poszanowania wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz wskazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

Poniżej prezentuję przykładowe pisemne wypowiedzi uczniów oraz dokumentację fotograficzną.

 

Wraz z całą klasą byliśmy na wycieczce w Parku Miejskim, który założył Wojciech Biechoński.

     W parku rosną drzewa pospolite: jodły, sosny, świerki, brzozy, klony, modrzewie, topole, jarzęby. Są również magnolie, miłorząb i tulipanowce. Cisy, śnieguliczki, tuje i jałowce to ozdobne krzewy. W parku można zaobserwować różne zwierzęta, takie jak: łasice, kuny, jeże, zające, wiewiórki i inne małe gryzonie. Pobyt w tym miejscu umila śpiew ptaków: kosów, szpaków, sikorek, zięb, słowików, kukułek.  Teren parku zamieszkują także płazy i gady: salamandry plamiste, żaby, ropuchy, jaszczurki i zaskrońce.

    

Przy wejściu znajduje się pomnik z popiersiem Wojciecha Biechońskiego, nieco dalej dwa przytulone niedźwiadki. Spacerując alejkami możemy obejrzeć pomnik Kazimierza Pułaskiego oraz pomnik Niepodległości z rzeźbą Orła Białego.

     Bardzo lubię nasz park. Można w nim zobaczyć rude wiewiórki, pojeździć na hulajnodze, pobawić się na placu zabaw i odpocząć.

Aleksandra Piecuch

 

     W czwartek byliśmy na wycieczce w parku. Park Miejski w Gorlicach założył Wojciech Biechoński, a było to w 1887 roku.

     W parku rośnie wiele gatunków drzew liściastych i iglastych. W większości są to jodły, sosny, świerki, buki. Spotkać możemy też gatunki rzadsze jak tulipanowce, czy miłorząb. Sporą część parku zajmują krzewy, tj. cisy, tuje i jałowce. Park zamieszkuje wiele gatunków zwierząt: łasice, kuny, jeże oraz wiewiórki. Można też zobaczyć jaszczurki i zaskrońce.

     W centralnym miejscu stoi pomnik z popiersiem burmistrza Gorlic i założycielem parku Wojciecha Biechońskiego. Idąc dalej zobaczymy dwa przytulone niedźwiadki, a potem pomnik Niepodległości z rzeźbą Orła Białego i pomnik Kazimierza Pułaskiego.

     Bardzo podoba mi się nasz park. Lubię spędzać tam swój wolny czas bawiąc się na placu zabaw, obserwując przyrodę i spacerując zielonymi alejkami.

 

Patrick Hudzik

GALERIA 1: Jesień

Autorzy zdjęć: Aldona Augustyn, Julia Baran, Martyna Bugno, Estera Budzyniak, Kacper Data, Wiktoria Dziedzic, Michał Gorzkowicz, Adam Grzegorzek, Patrick Hudzik, Oliwia Klukowska, Kamil Lijana, Piotr Musiał

 

GALERIA 2: Lato

Autorzy zdjęć: Oskar Najduch, Karolina Niemiec, Wiktoria Pacana, Aleksandra Piecuch, Iga Przybycień, Weronika Stabach, Szymon Szlachta, Kamil Szura, Martyna Tarsa, Wiktoria Trybus, Kacper Zawadowicz, Maria Zawadowicz, Aldona Augustyn, Julia Baran, Martyna Bugno, Estera Budzyniak, Kacper Data

 

GALERIA 3: Zima

Autorzy zdjęć: Roman Wiktoria, Piecuch Aleksandra, Tarsa Martyna, Szura Kamil, Trybus Wiktoria, Zurek Silvia, Zawadowicz Maria, Hudzik Patrick, Data Kacper, Szlachta Szymon, Bugno Martyna, Gorzkowicz Michał, Najduch Oskar, Lijana Kamil, Budzyniak Estera

 

 

 

     W dniu 31 mają na zaproszenie naszej wychowawczyni odwiedził nas artysta ludowy – rzeźbiarz Andrzej Dybisz. W obserwacji zajęć uczestniczyła również pani dyrektor oraz zaproszeni nauczyciele.

     Najpierw przeprowadziliśmy wywiad. Julka  Baran i Kacper Zawadowicz nagrywali na dyktafon przygotowane przez kolegów pytania oraz odpowiedzi udzielane przez naszego gościa. Kilkoro uczniów wykonało pamiątkowe zdjęcia.

   Pan Andrzej już jako mały chłopiec, zamiast grać w piłkę jak rówieśnicy, próbował rzeźbić w drewnie. Pierwszą swoją pracę wykonał z gipsu, a pierwszą drewnianą figurkę wykonał zwykłym scyzorykiem kieszonkowym. Jedną z wykonanych przez siebie prac rzeźbiarz ofiarował naszemu wielkiemu rodakowi – Papieżowi Janowi Pawłowi II. Dzieło pana Andrzeja ma również były prezydent – Aleksander Kwaśniewski.

     Podczas spotkania rzeźbiarz opowiadał nam ciekawe historie ze swojego życia. Jest to człowiek, który nie tylko rzeźbi, ale również gra na akordeonie, jest wodzirejem, drużbą weselnym. Układa wesołe rymowanki.

   Z przyniesionego kawałka lipy w czasie zajęć rzeźbił twarz mężczyzny i rozdawał wióry – talenty, aby i w nas odżyła żyłka talentu.

     Pan Andrzej zaprosił nas na ognisko i ciąg dalszy opowieści o zaczarowanym świecie rzeźbiarstwa do „Jędrzejówki”, gospodarstwa, które prowadzi i gdzie zgromadził wiele swych rzeźb.

 Aldona Augustyn

 

GALERIA

 

 

     W dniu 1 czerwca z dużym zaciekawieniem obejrzeliśmy ekspozycję strojów ludowych „POGÓRZANIE I SĄSIEDZI”, która mieści się w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku. Mieliśmy okazję podziwiać stroje kobiece i męskie noszone na wsi, na co dzień oraz na ważniejsze uroczystości kościelne i rodzinne. W zaimprowizowanej izbie zwróciliśmy uwagę na weselny wystrój stołu z oryginalną rózgą weselną oraz  obrazy przedstawiające świętych  przyozdobione kwiatami z bibuły. Nad naszymi głowami wisiał efektowny pająk – dawna ozdoba chałup  pogórzańskich. Dowiedzieliśmy się, że 15 sierpnia każdego roku mieszkańcy wsi dziękowali panu Bogu za plony i przygotowywali  wieńce – misterne dzieła z kłosów zbóż i żywych kwiatów, które zawożono wozami do kościoła. Z pewnością zapamiętamy tę datę, bo nasza koleżanka Marysia w tym dniu obchodzi swoje imieniny. Zwyczaj ten zachował się do dziś, ale często wieńce są obecnie w dużej mierze stylizowane.

        Oprócz strojów pogórzańskich obejrzeliśmy również wystawę strojów Lachów Sądeckich, Łemków i Szaryszan.

GALERIA

 

 Renata Foryś

Copyright © 2023 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.