Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2019/2020

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach

Szkoła Podstawowa nr 1 już po raz siedemnasty wzięła udział  w ogólnopolskiej akcji  Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Akcja ta na stale wpisała się   w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Bierzemy w niej udział od 2000 r. i do tej pory przekazaliśmy na rzecz potrzebujących dzieci 7095, 08 zł.

Przekazane grosze to pomoc dla tysięcy dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu. Po raz kolejny pokazaliśmy, że mamy wrażliwe serca i umiemy dzielić się z innymi. Dotychczasowe edycje akcji Góra Grosza przekonały nas, jaką siłę może mieć jeden grosz!  

Dziękujemy Wam Koleżanki i Koledzy za udział w tej pięknej i tak pożytecznej  akcji. Dziękujemy Wychowawcom i Rodzicom za zrozumienie i pomoc. Szczególne podziękowania należą się Wychowawczyni, Rodzicom i Uczniom i klasy 2b, którzy zebrali 143, 51 zł. Na wyróżnienie zasługują również uczniowie klasy 5a, 5b i 7a. 

Zebrane pieniądze zostały przeliczone, zapakowane i za pośrednictwem poczty przesłane do fundacji. Nie było to łatwe, bo paczki z monetami ważyły około 40 kg.

Czytaj więcej...

21 listopada Samorząd Uczniowski już po raz czwarty   zorganizował  Światowy Dzień Życzliwości i Uśmiechu. W tym dniu szkolne korytarze zostały udekorowane okolicznościowymi plakatami. Znalazły się na nich hasła zachęcające do okazywania sobie życzliwości i serdeczności. Powieszono także plakat- „drzewko szczęścia", na którym uczniowie dopisywali swoje życzenia  i hasła.

Chętni mogli wpisać  się do „Księgi życzliwości” , która  została wystawiona  w bibliotece.  Uczniowie i nauczyciele przypięli do ubrań emblematy w postaci uśmiechniętej buźki-słoneczka. Dla klas młodszych emblematy przygotowały uczennice z klasy IV i Va.

Połączyliśmy zabawę z pomocą potrzebującym- w tym dniu wszyscy chętni mogli  zasilić konto chorego Oliviera, otrzymując w zamian  plakietkę z uśmiechniętą buźką- symbol życzliwego nastawienia do świata i ludzi.

Przesłanie naszej akcji to: Bądźmy dla siebie życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że dobro, które przekazujemy innym ludziom, wraca do na nas z nawiązką!

GALERIA

28  września 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

Nad przygotowaniem wyborów oraz ich sprawnym przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie:  przewodniczący-Adam Rachel-Kluczewski, Jagoda Barzyk,
Dominika Maciejczyk, Wojciech Kurylak, Natalia Haleczko, Julia Smolińska, Witold Zych, Kamil Cetnarowski, Oskar Stec oraz Kamil Gancarz.  Uprawnionymi do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV-VII. Wyborcy, po podpisaniu listy, otrzymali kartę z nazwiskami kandydatów. Aby poprawnie zagłosować, należało zaznaczyć  sześć nazwisk spośród dwudziestu kandydatów. Od razu po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza przystąpiła do pracy nad liczeniem głosów. Największą liczbę głosów otrzymali i tym samym weszli do Zarządu Samorządu Uczniowskiego następujący uczniowie:

Martyna Stępień  kl. 7b - 143 głosy

Mikołaj Mikrut     kl.7b  - 141 głosów

Kacper Drąg     kl. 7a – 95 głosów

Dawid Musiał  kl. 6c – 72 głosy

Martyna Drąg  kl. 4b – 69 głosów

Kacper Kozioł  kl. 4a – 58 głosów

Nauczycielem nadzorującym organizację i przebieg wyborów była opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Maria Łęcka.

 Zarząd Samorządu Uczniowskiego, w głosowaniu jawnym, wybrał spośród siebie Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, którym została Martyna Stępień. Funkcję  Zastępcy Przewodniczącego będzie pełnił Mikołaj Mikrut. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

GALERIA

PODSUMOWANIE

  

Nasza Szkoła już po raz siedemnasty  brała udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Przypominamy, że celem akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. Bardzo dziękujemy Wam Koleżanki i Koledzy za ogromne zaangażowanie, o czym świadczy ilość zebranych pieniędzy. Dziękujemy również za pomoc Wychowawcom, zwłaszcza klas1- 3, gdyż bez Ich pomocy, niemożliwe byłoby zebranie tak pokaźnych kwot.

W zbiórce pieniędzy szczególnie wyróżniły się klasy: IVb, III c, IV a.

 Dziękujemy !!!!!

A oto  kwoty, jakie zostały zebrane na terenie naszej Szkoły:

 

Czytaj więcej...

21 listopada

„Dzień Życzliwości i Uśmiechu”

"Nie proś świata, aby się zmienił na lepsze,

to ty zmień się pierwszy”.

  1. de Mello:

 21 listopada Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 już po raz trzeci  zorganizował  Światowy Dzień Życzliwości i Uśmiechu. Jak w latach poprzednich, uczniowie klas IV-VI przygotowali plakaty, którymi udekorowano korytarz szkolny. Znalazły się na nich hasła zachęcające do okazywania sobie życzliwości i serdeczności.

Przesłanie naszej akcji to: Bądźmy dla siebie życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że dobro, które przekazujemy innym ludziom, wraca do na nas z nawiązką!

Jednocześnie przypominamy, że plakaty wykonane przez uczniów klas IV, V i VI  będą oceniane,  a uzyskane punkty  wliczone do całorocznego  konkursu „ KLASA NA MEDAL”.

 

Hasła z naszych plakatów:

-Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej.

-Im bardziej jesteśmy życzliwi, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi.

-Najlepszym lekarstwem, którego nie da się przedawkować, jest życzliwość dla drugiego człowieka.

-Bądź życzliwy dla wszystkich- to wystarczy!

 

 

     Dnia 30 września 2016 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1. Uczestnicy rozwieszali plakaty ze swoimi wizerunkami i pomysłami, które  obiecywali zrealizować. Pomysły dotyczyły różnych dziedzin i wszystkie były bardzo kreatywne.

    Komisja w składzie:

-Natalia Gucwa,

-Mikołaj Klukowski,

-Adam Rachel-Kluczewski,

-Magdalena Przybylska

pilnie czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów, a p. M. Łęcka- opiekun SU  służyła  pomocą w razie wątpliwości.

  

 

Do Zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli:

-Mikołaj Mikrut- przewodniczący,

-Martyna  Stępień- zastępca przewodniczącego,

-członkowie:

Kacper Drąg,

Kamil Cetnarowski

Dawid Musiał

 

Witold Zych

FOTOGALERIA

 


ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Pracą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 kieruje Zarząd  oraz Rada Samorządu Uczniowskiego, a działania koordynuje i służy pomocą opiekun SU,  p. Maria Łęcka.

 Praca Samorządu Uczniowskiego w szkole podstawowej ma nieco inny charakter niż w gimnazjum. Jesteśmy jeszcze mało samodzielni i dlatego radą i pomocą służy nam opiekun SU, p. Maria Łęcka oraz nasi wychowawcy.  Wdrażamy się pod ich kierunkiem do  samodzielności, uczymy się aktywnych działań i demokracji.

 

Ważną lekcją demokracji są dla nas wybory.  Co roku we wrześniu, zgodnie z ordynacja wyborczą, wybieramy Radę Samorządu Uczniowskiego oraz Zarząd. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza. Wcześniej prowadzona jest kampania wyborcza- szkoła w tym czasie jest pełna  plakatów, na których  kandydaci mają możliwość zaprezentowania  się. Oczywiście, kandydaci muszą mieć poparcie kolegów i nauczycieli – nie każdy więc może kandydować. Jest to dla nas ważna lekcja demokracji.

Samorząd Uczniowski jest inicjatorem i organizatorem wielu akcji mających na celu pomoc innym, gdyż te sprawy są nam szczególnie bliskie. Nigdy nie odmawiamy pomocy żadnej zgłaszającej się do nas  fundacji  oraz prośbom osób chorych i potrzebujących. Bierzemy udział w każdej edycji akcji  Góry Grosza.

 

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2. Samorząd Uczniowski realizuje statutowe zadania za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Poprzez podejmowane działania zmierza  do  kształtowania odpowiednich postaw moralnych i społecznych uczniów, uczy demokracji, odpowiedzialności i samorządności, integruje  społeczność szkolną i lokalną, a w szczególności:

            1) współuczestniczy w podejmowaniu ważnych dla uczniów i szkoły decyzji,

            2) uczestniczy w tworzeniu dokumentów wewnątrzszkolnych szczególnie w części 

                dotyczących praw i obowiązków uczniów, kar i nagród,  kryteriów zachowania,

   3)organizuje społeczność uczniowską do jak najlepszego spełniania obowiązków  szkolnych i innych obowiązków zawartych w Statucie  i Regulaminie Miejskiego    Zespołu Szkół nr 1.

4) rozwija życie społeczne Szkoły, kultywując i wzbogacając jej tradycje, obrzędy,  ceremoniał,

            5) uczy samorządności poprzez działania organizacyjne, reprezentacyjne, mediacyjne,

            6) uczestniczy  w ważnych uroczystościach szkolnych, religijnych, środowiskowych,

            7) zachęca do działań na rzecz osób potrzebujących pomocy, uczestniczy w akcjach 

                charytatywnych ucząc tym samym wrażliwości i odpowiedzialności za losy innych,

            8) uczestniczy w akcjach społecznie użytecznych,

            9) wdraża do poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności za nie,

            10) przedstawia Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrekcji wnioski

                  i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, stoi na straży        

                  przestrzegania praw uczniów,

            11) zgłasza uczniów do wyróżnień i nagród, udziela poręczeń za uczniów w celu

                  wstrzymania wymierzonej kary,

           

           

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) na szczeblu szkoły:  Rada oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego,

2) na szczeblu klas: Samorząd Klasowy.

 

 Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego( Rozdz. IV, s. 7).  W skład Rady  Samorządu Uczniowskiego wchodzi po dwóch przedstawicieli uczniów  klas IV– VI, wybranych zgodnie z zapisami § 9.

Spośród członków  Rady Samorządu  Uczniowskiego wybierany jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego  w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich.

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

- prze­wodniczący,

- z-ca  przewodniczącego,

- 4 członków.

Jednym z zadań  Samorządu Uczniowskiego jest opieka nad Sztandarem Szkoły.

W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas VI, godni zaufania i o nienagannej postawie w następującym składzie: chorąży (uczeń), asysta (dwie uczennice), oraz poczet rezerwowy j.w.

Kandydatury spośród uczniów klasy V,  za zgodą rodziców, do pocztu sztandarowego zgłasza Rada Samorządu Uczniowskiego  na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią są zatwierdzane.

Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok, począwszy od uroczystego przekazania w ostatnim dniu roku szkolnego do ostatniego dnia następnego roku szkolnego.

6.Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie wchodzący w skład pocztu Sztandarowego mogą być odwołani. Następuje wybór uzupełniający według procedury j.w.

7.Strój chorążego i asysty:

- uczeń – ciemne spodnie i biała koszula lub garnitur

  • uczennice – ciemne spódnice i białe bluzka

 

W skład pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą:

Klasa VIb

  1. Mikołaj Mikrut
  2. Jagoda Barzyk
  3. Iga Cetnarowska

 

Klasa VIa

  1. Dominika Maciejczyk
  2. Kacper Drąg
  3. Julia Smolińska

 

 

 

 

 

WYBORY

DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 We wrześniu w klasach IV-VI wybierano po dwóch przedstawicieli klas, którzy weszli w skład Rady Samorządu Uczniowskiego. Natomiast 30 września 2016 r. odbyły się w naszej Szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas IV –VI, a nad  prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza w składzie: Natalia Gucwa, Adam Kluczewski, Mikołaj Klukowski, Magda Przybylska. Spośród 14 kandydatów z klas IV – VI  wybrano  sześciu uczniów, którzy weszli w skład Zarządu. Nowo wybrany Zarząd swoją pracę rozpoczął od wizyty u Pana Dyrektora Waldemara Pyznara. Uczniowie  przedstawili działania i akcje, które planują zorganizować w szkole w bieżącym roku szkolnym.  

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Przewodniczący: Mikołaj Mikrut- kl. VI b

Zastępca przew.: Martyna Stępień- kl. VI b

Członkowie:

 Kamil Cetnarowski- kl. Va

 Kacper Drąg-  kl. VIa

Dawid Musiał- kl. Vc

Witold Zych- kl. V a

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Szymon Bączalski - kl. IV a

Dawid Gubała- kl. IV a

Julia Piechowicz- kl. IV b

Wiktoria Berdysz- kl. IV b

Szymon Krężołek- kl. VB

Weronika Majcher- kl. VB

Dawid Tumidajewicz- kl. Vc

Julia Smolińska- kl VIa

PLANOWANE DZIAŁANIA

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Akcje stałe:

-prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego,

-całoroczna akcja " Szczęśliwy Numerek",

-całoroczny konkurs " Walczymy o tytuł  KLASY NA MEDAL"

-działalność charytatywna.

WRZESIEŃ

Wybór  Zarządu Samorządu Szkolnego.

Wybór hasła wychowawczego na rok szkolny 2016/2017.

PAŹDZIERNIK

1.Ustalenie planu pracy SU.

2.Obchody Dnia Edukacji Narodowej:

-złożenie życzeń nauczycielom i innym pracownikom szkoły

-udział w pasowaniu na ucznia.

3.Rozpoczęcie losowania  szczęśliwego numerka.

4. Rozpoczęcie trzeciej edycji konkursu  Klasa na Medal.

LISTOPAD

1. Konkurs na wykonanie gazetek okolicznościowych  oraz wystroju  klas związanego  tematycznie ze Świętem Niepodległości oraz  Patronem Szkoły.

2. 21 listopada-  organizacja  Dnia Życzliwości i Uśmiechu.

GRUDZIEŃ

1. Udział w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

2. Życzenia bożonarodzeniowe, świąteczny wystrój sal  lekcyjnych.

STYCZEŃ

1. Podsumowanie konkursu  Klasa na Medal  w I semestrze.

2. Podsumowanie akcji  Góra Grosza .

LUTY

1.Poczta walentynkowa.

MARZEC

1. Konkurs na wykonanie gazetek okolicznościowych  oraz wystroju klas o tematyce wiosennej.

2. Organizacja  Pierwszego  Dnia  Wiosny –"akcja „przebieranie – nie pytanie”.

KWIECIEŃ

1.Organizacja Dnia Książki i Praw Autorskich

2. Akcja czytelnicza: Tydzień Czytania.

MAJ

1.Wykonanie gazetek okolicznościowych z okazji Dnia Matki.

2. Akcja Czytelmania-  organizacja tygodnia głośnego czytania w klasach.

CZERWIEC

1.Podsumowanie konkursu Klasa na Medal.

2.Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego za okres całego roku.

3.Udział Samorządu Uczniowskiego w zakończeniu roku szkolnego 2016/2017.

Propozycje zamieszczone w planie działań  mogą ulec zmianie.

Przypominamy, że trwa trzecia edycja całorocznego  konkursu o tytuł  KLASY NA MEDAL i Puchar Dyrektora Szkoły.

Zasady konkursu:

1.      Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1.

2.      W konkursie biorą udział klasy IV-VI.

3.      Konkurs trwa od października  do czerwca.

4.      Punkty przyznawane są za:

- wyniki w zachowaniu,

-czytelnictwo,

-udział w konkursach organizowanych przez organizacje szkolne,

- dekorację sal lekcyjnych: listopad- wystrój patriotyczny, marzec- wystrój wiosenny,

-udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych („Góra Grosza”, zbieranie nakrętek, zbiórka zużytych baterii).

5.Zasady oceniania:

W poszczególnych kategoriach klasy mogą uzyskać od 0 do 10 punktów. Po pierwszym półroczu dokonane będzie pierwsze podsumowanie.  Klasa  która zbierze łącznie w pierwszym i drugim półroczu największą ilość punktów otrzyma tytuł  KLASY NA MEDAL i prawo do posługiwania się nim przez następny rok szkolny. Ogłoszenie wyników konkursu, nadanie tytułu i wręczenie  „Pucharu Jedynki”  odbędzie się w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

W roku szkolnym 2016/2017 od dnia 1 października wprowadza się tzw. „szczęśliwy numerek”, czyli losowanie numeru ucznia, który w danym dniu jest zwolniony od odpowiedzi ustnej.

Regulamin akcji: Szczęśliwy numerek

2. Losowanie odbywać się będzie 4 razy w miesiącu, w wyznaczonych dniach-   są to 1, 10, 20, 25 dzień miesiąca i obejmuje uczniów Szkoły Podstawowej  oraz Gimnazjum.

3. Jeżeli  wyznaczony dzień jest wolny od zajęć lekcyjnych, losowanie odbywa się w kolejny dzień nauki.

   4.Wylosowane numery nie biorą udziału w  losowaniach do czasu wyczerpania wszystkich numerów.

5. W danym dniu,  o  godzinie 8.00 rano wyznaczeni uczniowie przeprowadzą losowanie przez radiowęzeł szkolny, dodatkowo informacja będzie wywieszona w gablocie SU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1

im. ks. Stanisława Konarskiego w MZS nr 1 w Gorlicach

„Samorząd jest to (… )praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak  

 

 

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej Szkoły i wszyscy oni mogą wpływać na to, co się w niej dzieje. Aby samorząd sprawnie funkcjonował, wybierana jest Rada Samorządu Uczniowskiego składająca się z  przedstawicieli uczniów, którzy działają w imieniu kolegów i reprezentują ich interesy. Pracą Rady SU kieruje Zarząd Samorządu Uczniowskiego, wybierany spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.  Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego  odbywają się zgodnie z zasadami demokracji. -są wolne, równe i tajne.

 Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego( Rozdz. IV, s. 7).

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/16:

Gabriela Karpińska- klasa IVa

Witold Zych- klasa IVa

Jakub Masłowski- klasa IVb

Oskar Stec- klasa IVb

Jakub Masłowski- IV c

Dawid Musiał- klasa IV c

Kacper Drąg- klasa Va

Dominika Maciejczyk- klasa Va

Mikołaj Mikrut- klasa VB

Adam Rachel- Kluczewski- klasa VB

Martyna Fudala- klasa VIa

Alicja Maciejczyk- klasa VIa

Natalia Przybycień- klasa VIb

Anna Wieściecińska – klasa VIb

 

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

 „Samorządy mają głos”

Nasza Szkoła po raz drugi  przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Samorządy mają głos”

organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma on na celu wspieranie samorządności

uczniowskiej  poprzez organizowanie demokratycznych wyborów oraz  ukształtowanie przekonania o współdecydowaniu uczniów w sprawach szkoły.  Od CEO otrzymaliśmy  materiały pomagające przeprowadzić wybory. Wśród nich znalazły się m.in. poradnik dla uczniów, plakaty zachęcające do udziału w wyborach, scenariusze debat i lekcji na temat samorządu oraz wzory kart do głosowania i protokołów.

Wybory zaplanowano na 30 września 2015 r.

W tym dniu w naszej Szkole oraz w kilkuset szkołach  w całej Polsce  odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Spośród  czternastu  kandydatów w sposób  demokratyczny wybrano sześciu uczniów, którzy weszli w skład Zarządu SU.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

Alicja Maciejczyk

Julia Matyja

Miłosz Matyja

Patrycja Przybylska

Martyna Rachel

Emilia Zych

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2015/2016

Przewodniczący

Mikołaj Mikruta- klasa V b

Zastępca przewodniczącego

 Natalia  Przybycień- klasa VIb

Członkowie Zarządu:

Kacper Drąg- klasa Va

Martyna Fudala- klasa VIa

Alicja Maciejczyk- klasa VIa

Witold Zych- klasa IVa

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Opiekun SU: p. Maria Łęcka

 

 GALERIA

 

 

 

 

14 listopada 1998 r. wraz z przywróceniem Szkole Podstawowej nr 1 imienia ks. Stanisława Konarskiego miało miejsce doniosłe wydarzenie. Dzięki zaangażowaniu  i ofiarności  wielu osób Szkoła otrzymała Sztandar. Sztandar jest dumą i chlubą każdego, kto identyfikuje się ze Szkołą. Podnosi rangę szkolnych uroczystości, nadaje im podniosły charakter i sprawia, że uczniowie uczą się właściwych postaw – poszanowania symboli Szkoły i własnego narodu.

 

Czytaj więcej...

AKCJA  GÓRA GROSZA 2014

PODSUMOWANIE

Samorząd Uczniowski  SP nr 1

 

 

Nasza Szkoła już po raz trzynasty brała udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Przypominamy, że celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną, w tym na tworzenie rodzinnych domów dziecka, dofinansowanie pogotowi rodzinnych i zawodowych rodzin zastępczych. Wiele nie mamy- ale wiemy, że są tacy, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazaliśmy, że mamy wrażliwe serca i umiemy się dzielić z innymi.

Bardzo dziękujemy Wam Koleżanki i Koledzy za zaangażowanie, o czym świadczy ilość zebranych monet. Dziękujemy również  Wychowawcom, gdyż bez Ich pomocy niemożliwe byłoby zebranie takiej  kwoty.

Łącznie zebraliśmy 12 287  monet o wartości 398, 66 zł.. Największą kwotę  zebrała klasa IIa- 90 zł 90 gr. Ponadto w zbiórce pieniędzy szczególnie wyróżniły się klasy: Ic i Va.

 

Gratulujemy i dziękujemy

Czytaj więcej...

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1

im. ks. Stanisława Konarskiego w MZS nr 1 w Gorlicach

„Samorząd jest to (… )praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”

Janusz Korczak  

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2023 Miejski Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach Rights Reserved.